Klubben

Idrettslaget POL
Siden 1945

Kretsmester 

Ut på tur aldri sur

Sponsor til bok

Bilde serie laget i forbindelse med 60 års jubeleumet.

hjhjgdshgdhg

MR pol Ødgård

kjjhjhdsghghgdhsgd